Tipy na výlety

Nejbližší okolí

Img 0013 | Pension & kavárna Pod sv. Annou

Kaple sv. Anny

Ke kapli dojdete křížovou cestou, která začíná pár kroků pod naší kavárnou. Jak název našeho penzionu napovídá, jmenujeme se dle této krásné kaple.

Křížovou cestu tvoří čtrnáct kamenných kapliček s výmalbou podél 680 metrů dlouhé a ostře stoupající lesní cesty a končí u studánky, jejíž voda má podle pověsti léčivou moc. Původní výmalba kapliček se nedochovala, nové obrazy namaloval pražský výtvarník Aleš Lamr, jsou abstraktní a barevné, vytvořené formou smaltových desek. Je to krásná procházka, určitě se tam vydejte!

Terén: svažitý
Vzdálenost od penzionu: 0,8 km

Aichelburg | Pension & kavárna Pod sv. Annou

Lesní hrádek Aichelburg – půjčte si klíče od hradu

Lesní hrádek Aichelburg postavil lesní personál panství Maršov jako památník Bertholda hraběte Aichelburga, který se zapsal jako dobrý hospodář a mecenáš východních Krkonoš. Po jeho tragickém skonu 13. 5. 1861 cítili místní obyvatelé a zejména lesní úředníci potřebu uctít jeho památku postavením veřejného památníku. Proto vznikl vysoko nad řekou Úpou na lesnatém úbočí Světlé hory v nadmořské výšce 736,45 metrů lesní hrádek Aichelburg.
Okouzlující je výhled z hradu přes Temný Důl na Maršov. Je vidět roztroušené domky na úpských loukách, sklářskou továrnu s pecemi a zásobami dřeva, hraběcí přádelnu lnu, hraběcí zámek v parku, c.k. okresní úřad a největší část domů na náměstí. Mimoto je na východě vidět rostlinnou říši Rýchor a jeho vrcholy. Severovýchodně se do výše vypíná Špičák, severně Dlouhá hora a Červená hora. Jižně, jihozápadně a západně zabraňuje výhledu svah zalesněných hor. Trojnásobnou ozvěnu je nejlépe slyšet na východním úbočí, zvuk se tady odráží od jihozápadní strany zalesněných hor, východně od Špičáku a zastaví se v údolí proti Červené hoře. Kvůli nepříznivé poloze, především chybějícímu a pohodlnému spojení do Janských Lázní, nebyl Aichelburg tak atraktivní, jak se zpočátku očekávalo. Po roce 1945 mizí z map název Aichelburg a je nahrazen slovem “hrádek”. Od té doby se hrad octnul v zapomění. Přístupový chodník z údolí byl zničen a horní stezka se časem také stala nepohodlnou. Ovšem pověsti o vzniku hrádku byly pokaždé z jiného soudku, tak jak je rozšiřovali novodobí kolonisté z útržkových zpráv jež se buďto dochovaly a nebo byly překrouceny. V roce 1992 byl proveden stavebně-historický průzkum lesního hrádku a již od roku 1996 probíhaly udržovací a záchranné práce až do roku 1999. K hrádku jsou dvě cesty, první vystupujeme po 400 kamenných schodech k hrádku přímo od řeky Úpy. Druhá vede z Temného Dolu k Velkým Tippeltovým boudám a prochází sto metrů nad lesním hrádkem.
Od hrádku si lze v infocentru Veselý Výlet půjčit i klíče. Na tzv. Aichelburg trail se dostanete za mostkem naproti penzionu a podél Honzova potoka nahoru.

Zdroj fotografie a textu Veselý Výlet

Terén: mírný až náročný
Vzdálenost od penzionu: 1,5 km

Horní Maršov Hřitovní Kostel | Pension & kavárna Pod sv. Annou

DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury a Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie je římskokatolický, orientovaný, filiální, bývalý farní kostel v obci Horní Maršov. Je situován ve středu obce, na hřbitově vlevo od komunikace – třídy Josefa II., směr Temný Důl. Ja nazýván kostelem starým nebo horním. Kostel je v léte ukrytý za korunami mohutných lip a stojí na hrbitově plném převážně německých starých náhrobků. Od roku 2005 je majitelem kostela obec. Klíče od kostela si můžete půjčit v DOTEKu, v tamním infocentru a třeba si posedět sami v kostele a rozjímat.

Terén: mírný
Vzdálenost od penzionu: 2 km

Snezka1 | Pension & Restaurant U paní Berty

Sněžka

Sněžka je se svými 1603,3 m n. m. nejvyšší horou Hraničního hřebenu Krkonoš, Sudet, Čech i celého Česka a celého Slezska. Je to významná dominanta východní části Krkonoš. Přes vrchol Sněžky prochází česko-polská hranice. 

Terén: mírný až náročný
Vzdálenost od penzionu: 10,5 km

Janske Lazne Kolonada | Pension & Restaurant U paní Berty

Janské Lázně

Město Janské Lázně, ležící na úpatí Černé hory (1299 m n. m.) v Krkonošském národním parku, se vyznačuje jedinečnou atmosférou lázeňského města lemovanou koloritem horského střediska.

Terén: mírný
Vzdálenost od penzionu: 8,2 km